top of page
devotional+thought+(1)_edited.jpg

Ján 1:1 Služba

Home
7641-jesus-hands-facebook.jpg

 Ján 1:1 Služba

"Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." ~ Ján 1:1

Ježiš je Slovo spomenuté v Jánovi 1:1.  Ján 1:1 Služba nie je denominačná. Táto služba je tu, aby vyučovala dobré posolstvo o Ježišovi Kristovi  a kráľovstvo Božie, krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, slúžiť a povolávať k službe iných, aby vám, milovanému Bohu, poskytovali pomoc, nádej a uzdravenie. Či už veríš v Ježiša alebo nie, On ťa miluje a my tiež. Ste tu vítaní.  Ak by ste chceli Bibliu zadarmo alebo poznáte niekoho, kto ju potrebuje, dajte nám vedieť.  Na číslo zavolajte kedykoľvek, alebo ak chcete radšej chatovať, v ľavom dolnom rohu stránky je chatové pole alebo nás kontaktujte v Messengeri kliknutím na tlačidlo v pravom dolnom rohu stránky.  Existujú tiež modlitebné skupiny a skupiny na štúdium Biblie, ku ktorým sa môžete pripojiť a mať spoločenstvo. Dúfame, že budete požehnaní  a vaše životy obohatené o všetko, čo tu nájdete.

"  Lebo ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých."

~ Marek 10:45

praise-and-worship.jpg

Chvála a uctievanie!

Uctievajte Pána s radosťou, predstúpte pred Neho s radostnými piesňami. ~ Žalm 100:2

bible-supernatural-holy-spirit.jpg

Kázne

Viera prichádza z počutia a počúvanie zo Slova Božieho.  

~ Rimanom 10:17

Prayer Group

Modlitební bojovníci

Radujte sa v nádeji, buďte trpezliví v súžení, buďte stáli v modlitbe.  ~ Rimanom 12:12

testimony-3824277769_d6dc2488d6_b.jpg

Svedectvá

"Poďte a počúvajte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a ja vám poviem, čo pre mňa urobil."

~  Žalm 66:16

download.jpg

Štúdium Biblie

  Študujte, aby ste sa ukázali Bohu osvedčeným, robotníkom, ktorý sa nemusí hanbiť a správne rozdeľuje slovo pravdy.

~  2. Timotejovi 2:15

Studying on the Grass

Štúdium Biblie pre dospievajúcich

Chráňte si svoje srdce nadovšetko, pretože ono určuje smerovanie vášho života.  ~ Príslovia 4:23

7_types_of_praise_worship-_a_bible_study_2122875.jpg

Inšpiratívne Písma

 

"Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, držím tvoju pravicu, to ja ti hovorím: Neboj sa, ja ti pomáham."

             Izaiáš 41:13

John's+Gospel+1.004.jpeg

Knižnica

A je aj mnoho iných vecí, ktoré Ježiš urobil, a ak by boli napísané jedna po druhej, predpokladám, že ani svet sám by nemohol obsahovať knihy, ktoré by boli napísané. Amen. ~ Ján 21:25

sddefault.jpg
7086686781659609a20011c6a3dc4372--tgif-psalm.jpg

Získajte pomoc

„Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa chytám za pravicu a hovorím ti: Neboj sa! Pomôžem ti."

Izaiáš 41:13

5476b471a14e7fdde15341cee32c6a9d.jpg

Ako môžete pomôcť

Preskúmajte mnohé spôsoby, ktorými môžete pomôcť v našej misii.

library-425730_1920.jpg

Ako slúžime

Tak ako Syn človeka neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých." ~ Matúš 20:28

Diania

Nájdete nás na týchto pripravovaných akciách a budeme radi, ak sa k nám pridáte!

bottom of page