top of page

Diania

Všetky tunajšie udalosti sú súčasťou služby Christian Faith Ministry, kde budete počuť Slovo Božie a oslavovať Evanjelium Ježiša Krista.  Aká je to radosť mať spoločenstvo s veriacimi a uctievať a chváliť nášho Boha!

bottom of page