top of page

Štúdium Biblie pre dospievajúcich

Toto je váš popis udalosti. Je to skvelé miesto, kde môžete svojim návštevníkom poskytnúť informácie o nadchádzajúcich udalostiach vo vašom kostole a v okolí. Uveďte relevantné informácie, ako napríklad kde a kedy sa to deje, komu je to určené a na koho sa obrátiť s otázkami. Pridajte obrázok alebo video pre extra interakciu.

Pripoj sa k nám
Teen study group
Teen Bible Study: What's Happening
bottom of page