top of page
Wooden Hut
Wooden Hut

Ոգեշնչող Սուրբ Գրություններ

Եսայիա 41։13

«Որովհետև ես՝ քո Եհովայ Աստվածը, բռնում եմ քո աջ ձեռքը, ես եմ քեզ ասում՝ մի՛ վախեցիր, ես եմ քեզ օգնողը»։

 • Ողբ 3:22-23. «Տիրոջ անսասան սերը երբեք չի դադարում. նրա ողորմությունները երբեք չեն ավարտվում. նրանք ամեն առավոտ նոր են; մեծ է քո հավատարմությունը»։

 • Առակաց 3:5-6. «Տիրոջն ապավինիր քո ամբողջ սրտով և քո հասկացողությանը մի վստահիր. Քո բոլոր ճանապարհներում ճանաչիր նրան, և նա կուղղի քո ճանապարհները»։

 • Առակներ 18։10. «Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է. արդարը վազում է դրա մեջ և ապահով է»։

 • Սաղմոս 16։8. «Ես Տիրոջը միշտ իմ առջև եմ դրել. քանի որ նա իմ աջ կողմում է, ես չեմ ցնցվի»։

 • Սաղմոս 23։4․ քո գավազանն ու քո գավազանը նրանք մխիթարում են ինձ»։

 • Սաղմոս 31։24 «Զորացե՛ք, և ձեր սիրտը թող քաջանա, ո՛վ բոլորդ, որ սպասում եք Տիրոջը»։

 • Սաղմոս 46։7. «Զորքերի Տերը մեզ հետ է. Հակոբի Աստվածը մեր ամրոցն է»։

 • Սաղմոս 55։22. «Քո բեռը գցիր Տիրոջ վրա, և նա կաջակցի քեզ. նա երբեք թույլ չի տա, որ արդարը շարժվի»։

 • Սաղմոս 62։6. «Միայն նա է իմ վեմը և իմ փրկությունը, իմ ամրոցը. ես չեմ ցնցվի»։

 • Սաղմոս 118։14–16. «Տէրն է իմ զօրութիւնն ու իմ երգը. նա դարձավ իմ փրկությունը: Փրկության ուրախ երգերն են արդարների վրաններում. «Տիրոջ աջը քաջություն է անում, Տիրոջ աջը բարձրացնում է, Տիրոջ աջը քաջություն է անում»։

 • Սաղմոս 119:114-115. «Դու ես իմ թաքստոցն ու իմ վահանը, ես քո խոսքի վրա եմ հույս դնում. Հեռացե՛ք ինձնից, ո՛վ չարագործներ, որպեսզի ես պահեմ իմ Աստծո պատվիրանները»։

 • Սաղմոս 119։50 «Սա է իմ մխիթարությունը իմ նեղության մեջ, որ քո խոստումն ինձ կյանք է տալիս»։

 • Սաղմոս 120։1 «Իմ նեղության մեջ ես կանչեցի Տիրոջը, և նա պատասխանեց ինձ»։

 • Եսայիա 26:3 «Դու կատարյալ խաղաղության մեջ ես պահում նրան, ում միտքը քեզ վրա է, որովհետև նա քեզ վրա է վստահում»։

 • Եսայիա 40:31 «Բայց նրանք, ովքեր սպասում են Տիրոջը, կվերականգնեն իրենց ուժը, կբարձրանան արծիվների պես թեւերով, կվազեն և չեն հոգնի, կքայլեն և չեն թուլանա»:

 • Եսայիա 41։10. «Մի՛ վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ. մի՛ զարհուրիր, որովհետեւ ես քո Աստուածն եմ. Ես կզորացնեմ քեզ, ես կօգնեմ քեզ, ես կպահեմ քեզ իմ արդար աջով»:

 • Եսայիա 43։2. «Երբ անցնես ջրերի միջով, ես քեզ հետ կլինեմ. և գետերի միջով նրանք ձեզ չեն ճնշի. երբ կրակի միջով անցնես, չես այրվի, և բոցը քեզ չի սպառի»։

 • Մատթեոս 11:28 «Ինձ մոտ եկեք, բոլոր աշխատածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգիստ կտամ»:

 • Մարկոս 10:27. «Հիսուսը նայեց նրանց և ասաց. Որովհետև ամեն բան հնարավոր է Աստծո մոտ»:

 • Հովհաննես 16:33. «Այս բաներն ասացի ձեզ, որ ինձանով խաղաղություն ունենաք. Աշխարհում դուք նեղություն կունենաք: Բայց սիրտ առեք; Ես հաղթահարել եմ աշխարհը»։

 • Բ Կորնթացիս 1:3-4: «Օրհնյալ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը և Հայրը, ողորմության Հայրը և ամենայն մխիթարության Աստված, ով մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր ցանկացած նեղության մեջ, այն մխիթարությամբ, որով մենք ինքներս մխիթարվում ենք Աստծո կողմից»:

 • 1 Թեսաղոնիկեցիս 5:11: «Ուրեմն քաջալերեք միմյանց և շինեք միմյանց, ինչպես որ անում եք»:

 • Փիլիպպեցիս 4:19: «Եվ իմ Աստվածը կբավարարի ձեր բոլոր կարիքները՝ ըստ իր հարստության՝ փառքով Քրիստոս Հիսուսում»:

 • 1 Պետրոս 5։7. «Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեք, որովհետև նա հոգ է տանում ձեր մասին»։

 • Բ Օրինաց 31։6. «Զորացե՛ք և քաջ եղե՛ք. Նրանցից մի՛ վախեցիր և մի՛ վախեցիր, որովհետև քո Եհովա Աստվածն է քեզ հետ գնում։ Նա քեզ չի թողնի և չի լքի քեզ»։

 • Հեսու 1:7. «Միայն ուժեղ և շատ քաջ եղիր, զգույշ եղիր անել այն բոլոր օրենքի համաձայն, որ իմ ծառայ Մովսեսը պատվիրել էր քեզ. Նրանից աջ կամ ձախ մի՛ շրջիր, որ ուր էլ գնաս, հաջողություն ունենաս»։

 • Նաում 1։7. «Տերը բարի է, ամրոց նեղության օրը. նա ճանաչում է նրանց, ովքեր ապաստան են գտնում իր մոտ»։

 • Սաղմոս 27։4. «Մի բան խնդրեցի Տիրոջից, որին կփնտրեմ. որ իմ կյանքի բոլոր օրերը Տիրոջ տանը բնակվեմ՝ նայեմ Տիրոջ գեղեցկությանը և խնդրեմ. նրա տաճարը»։

 • Սաղմոս 34։8. «Օ՜, ճաշակե՛ք և տեսե՛ք, որ Տերը բարի է։ Երանի այն մարդուն, ով ապաստան է գտնում նրա մոտ»։

 • Առակաց 17։17. «Ընկերը միշտ սիրում է, իսկ եղբայրը նեղության համար է ծնվում»։

 • Եսայիա 26:3 «Դու կատարյալ խաղաղության մեջ ես պահում նրան, ում միտքը քեզ վրա է, որովհետև նա քեզ վրա է վստահում»։

 • Հովհաննես 15:13: «Ոչ ոք ավելի մեծ սեր չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տայ իր ընկերների համար»:

 • Հռովմայեցիս 8:28 «Եվ մենք գիտենք, որ Աստծուն սիրողների համար ամեն ինչ գործում է բարու համար, նրանց համար, ովքեր կանչված են նրա նպատակի համաձայն»:

 • Հռոմեացիներ 8:31. «Ուրեմն ի՞նչ ասենք այս բաներին. Եթե Աստված մեր կողմն է, ո՞վ կարող է մեր դեմ լինել»։

 • Հռոմեացիներ 8:38-39: Որովհետև ես վստահ եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ կառավարիչները, ոչ ներկա բաները, ոչ գալիքները, ոչ զորությունները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ որևէ այլ բան ողջ արարածի մեջ չեն կարող բաժանել մենք Աստծո սիրուց՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով»։

 • Հռովմայեցիս 15:13: «Թող հույսի Աստվածը լցնի ձեզ ամենայն ուրախությամբ և խաղաղությամբ՝ հավատալով, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորությամբ դուք առատանաք հույսով»:

 • Ա Կորնթացիս 13։12. «Այժմ մենք հայելու մեջ աղոտ տեսնում ենք, բայց հետո՝ դեմ առ դեմ։ Հիմա ես մասամբ գիտեմ. այն ժամանակ ես լիովին կիմանամ, ինչպես որ ես լիովին ճանաչված եմ»:

 • 1 Կորնթացիներ 15:58: «Ուրեմն, իմ սիրելի եղբայրներ, հաստատուն եղեք, անսասան, միշտ առատանալով Տիրոջ գործով, գիտենալով, որ ձեր աշխատանքն իզուր չէ Տիրոջով»:

 • 1 Կորնթացիներ 16:13 «Արթուն եղեք, հաստատ եղեք հավատքի մեջ, վարվեք տղամարդկանց պես, եղեք ուժեղ»:

 • 2 Կորնթացիներ 4:16-18. «Ուրեմն մենք չենք կորցնում սիրտը. Չնայած մեր արտաքին «ես»-ը վատնում է, մեր ներքին «ես»-ը օրեցօր նորանում է: Որովհետև այս թեթև ակնթարթային տառապանքը մեզ համար պատրաստում է փառքի հավիտենական կշիռ, որն անհամեմատելի է, քանի որ մենք նայում ենք ոչ թե տեսանելիներին, այլ անտեսանելիներին: Որովհետև տեսանելիները անցողիկ են, իսկ անտեսանելիները՝ հավերժական»։

 • Եփեսացիս 3:17-19-21: «Որպեսզի Քրիստոսը բնակվի ձեր սրտերում հավատքի միջոցով, որպեսզի դուք, արմատացած և հիմնված սիրով, ուժ ունենաք բոլոր սրբերի հետ հասկանալու, թե ինչ է լայնությունը, երկարությունը, բարձրությունը և խորությունը. , և ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որը գերազանցում է գիտելիքը, որպեսզի դուք լցվեք Աստծո ամբողջ լիությամբ: Արդ, նրան, ով կարող է շատ ավելի առատորեն անել, քան այն ամենը, ինչ մենք խնդրում ենք կամ մտածում, մեր մեջ գործող զորության համաձայն, նրան փառք եկեղեցում և Քրիստոս Հիսուսում բոլոր սերունդների մեջ, հավիտյանս հավիտենից»:

 • Փիլիպպեցիս 3:7-9. «Բայց ինչ շահ ունեի, վնաս համարեցի Քրիստոսի համար. Իսկապես, ես ամեն ինչ համարում եմ կորուստ՝ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանց արժեքի պատճառով: Նրա համար ես ամեն ինչի կորուստ եմ կրել և դրանք որպես աղբ եմ համարում, որպեսզի ձեռք բերեմ Քրիստոսին և գտնվեմ նրա մեջ՝ չունենալով իմ սեփական արդարությունը, որը բխում է օրենքից, այլ այն, որ գալիս է հավատքով. Քրիստոս՝ Աստծուց եկած արդարությունը, որը կախված է հավատքից»։

 • Եբրայեցիս 10:19-23. «Ուրեմն, եղբայրնե՛ր, քանի որ վստահ ենք, որ մտնելու ենք սուրբ վայրերը Հիսուսի արյունով, նոր և կենդանի ճանապարհով, որը նա բացեց մեզ համար վարագույրի միջով, այսինքն՝ իր մարմնի միջոցով, և Քանի որ մենք մեծ քահանա ունենք Աստծո տան վրա, եկեք մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հավատքի լիակատար վստահությամբ, չար խղճից մաքրված սրտերով և մաքուր ջրով լվացված մեր մարմիններով: Եկեք ամուր բռնենք մեր հույսի խոստովանությունը առանց տատանվելու, որովհետև հավատարիմ է նա, ով խոստացել է»։

 • Եբրայեցիս 12:1-2: «Ուրեմն, քանի որ մենք շրջապատված ենք վկաների այդքան մեծ ամպով, եկեք մի կողմ դնենք նաև ամեն ծանրություն և մեղք, որն այնքան ամուր է, և համբերությամբ վազենք այն մրցավազքում, որը դրված է մեր առջև. նայելով Հիսուսին՝ մեր հավատքի հիմնադիրին և կատարելագործողին, ով իր առաջ դրված ուրախության համար համբերեց խաչին, արհամարհելով ամոթը և նստեց Աստծո գահի աջ կողմում»։

 • 1 Պետրոս 2.9-10. «Բայց դուք ընտրված ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, ժողովուրդ՝ իր սեփականության համար, որպեսզի հռչակեք նրա գերազանցությունները, ով ձեզ կանչեց խավարից դեպի իր սքանչելի լույսը։ Ժամանակին դուք ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք. մի ժամանակ ողորմություն չէիր ստացել, բայց հիմա ողորմություն ստացար»։

 • 1 Պետրոս 2:11 «Սիրելինե՛ր, աղաչում եմ ձեզ՝ որպես պանդուխտներ և աքսորյալներ, հեռու մնալ մարմնի կրքերից, որոնք պատերազմում են ձեր հոգու դեմ»:

 • Հակոբոս 1:2-4. «Ամենայն ուրախություն համարեք, եղբայրնե՛րս, երբ տարբեր փորձությունների եք հանդիպում, որովհետև գիտեք, որ ձեր հավատքի փորձությունը հաստատունություն է ծնում: Եվ թող հաստատակամությունն իր ամբողջ ազդեցությունն ունենա, որպեսզի դուք կատարյալ և կատարյալ լինեք՝ ոչ մի բանի պակաս չունենալով»։

 • 1 Հովհաննես 3:1-3. «Տեսե՛ք, թե Հայրը ինչպիսի սեր է տվել մեզ, որ մենք Աստծո զավակներ կոչվենք. և մենք այդպես ենք: Աշխարհը մեզ չի ճանաչում, պատճառն այն է, որ նրան չի ճանաչել: Սիրելինե՛ր, մենք այժմ Աստծո զավակներն ենք, և այն, ինչ լինելու ենք, դեռ չի երևացել. բայց մենք գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, մենք նրան նման կլինենք, քանի որ կտեսնենք նրան այնպիսին, ինչպիսին որ կա: Եվ ամեն ոք, ով այսպիսով հույս ունի նրա վրա, մաքրում է իրեն, ինչպես նա է մաքուր»:

 • 1 Հովհաննես 3:22: «Եվ ինչ խնդրենք, ստանում ենք նրանից, որովհետև պահում ենք նրա պատվիրանները և անում այն, ինչ նրան հաճելի է»:

Զանգահարեք 

123-456-7890 

Էլ 

Հետևեք

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page